“Örgün Eğitimde Kapsamlı Cinsellik Eğitimi; Sınırlar ve Sonuçlar”

5 Kasım 2022, İstanbul
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center

Hakkında

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı(TAPV) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA)Türkiye Ofisi iş birliği ile ergenlerin ve gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla kapsamlı cinsellik eğitiminin önemini vurguluyor, bir temel hak olarak bilgiye erişimin sağlanması için öğrenciler, okul psikolojik danışmanları, öğretmenler ve ebeveynler ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilk olarak 2009 yılında yayımlanan ve 2018 yılında revize edilen “Cinsellik Eğitimi Üzerine Uluslararası Teknik Rehber”; kapsamlı cinsellik eğitimi konusunda küresel ölçekte biriken deneyimin ışığında, yaş gruplarının gelişim özelliklerini dikkate alan, kanıta dayalı ve disiplinler arası iş birliği ile hazırlanan bir kılavuz. 2021 yılında tamamladığımız araştırma, bu rehberde tanımlanan temel kavramlar, konu başlıkları ve öğrenme hedeflerini referans alarak okul öncesinden ortaöğretime öğretim programları ve ders kitapları üzerinden ihtiyaç alanlarını ortaya koydu.

Kapsamlı cinsellik eğitimi konusunda geliştirilecek politika ve uygulamalar için temel bir çerçeve sunan bu araştırmanın tanıtımı ve sonrası gerçekleşecek panel ve forumlar ile 5 Kasım 2022 tarihinde, psikolojik danışmanlar, öğretmenler, öğrenciler, akademisyenler, politika yapıcılar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile buluşuyoruz.

Etkinlik Programı

09.30 – 10:00
Hoş geldiniz ve Kayıt
10.00 – 10.30
Açılış Konuşmaları
UNFPA – TAPV
10:30 – 11:00

“Kapsamlı Cinsellik Eğitimi Bağlamında Okulöncesinden Orta Öğretime Öğretim Programlarının Ve Ders Kitaplarının Analizi” Raporunun Söyledikleri
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz
Soru&Cevap
Moderasyon: Ahu Özyurt

11.00 – 11.15

Ara

11:15 – 12:30

Oturum I. Cinsel Sağlık Eğitiminin Beklentileri Karşılamaması Üzerinden Konuşuyoruz

Prof.Dr.Neslihan Güney Karaman “Okul-Aile Çocuk Gözüyle Kapsamlı Cinsellik Eğitimi Neden Beklentileri Karşılamıyor?”
Prof. Dr. Müge Artar “Gelişim Süreçleri Örgün Eğitimde Olanlar ve Olmayanlarla Nasıl İşliyor? Yetişkinlik Bu Zemin Üzerinde Nasıl Yapılanıyor?”
Doç.Dr. Erol Esen “Örgün Eğitimde Mevcut Durum ve Türkiye’de Cinsellik Eğitimine Dair Araştırma Trendleri”
Soru&Cevap
Moderasyon: Dr. Gökhan Yıldırımkaya, UNFPA Tr, Üreme Sağlığı ve Nüfus Dinamikleri Programları Koordinatörü

12.30 – 13.30

Yemek

13:30 -14:45

Oturum II. Çocuklukta ve Ergenlikte Konuşulmayan ve Öğrenilmeyen Cinsellik

Prof.Dr.Figen Çok “Gençlerde ve Yetişkinlerde Yaşam Becerileri Açısından KCE”
Dr.Rümeysa Taşdelen “Öğrenilmeyen Cinselliğin Yetişkinlikteki Yansımaları”
Uzman Psk.Dan. Handan Toprak “Ebeveynlik ve Cinsel Sağlık İletişimi”
Moderasyon: Prof.Dr.Neslihan Güney Karaman

14:45 – 15:00

Ara

15:00 – 16:15

Forum: Sahadan Gelen Sesler
Öğrenciler ve Örgün Eğitimde Cinsel Sağlık Eğitiminden Beklentileri
Psikolojik Danışmanlar/Öğretmenler ve Cinsel Sağlık Eğitimi İçin Beklentileri
Moderasyon: Ahu Özyurt & Uzm. Psk. Dan. Derya Yıldırım

16:15 – 16:30

Değerlendirme ve Kapanış

Konuşmacılar

Konuşmacılar

Nurcan Müftüoğlu

TAP Vakfı Genel Koordinatörü

Konuşmacılar

Dr. Gökhan Yıldırımkaya

UNFPA TR, Üreme Sağlığı ve Nüfus Dinamikleri Programları Koordinatörü

Konuşmacılar

Prof. Dr. Fatma Bıkmaz

Konuşmacılar

Prof. Dr. Neslihan Güney Karaman

Konuşmacılar

Prof. Dr. Figen Çok

Konuşmacılar

Doç. Dr. Erol Esen

Konuşmacılar

Prof. Dr. Müge Artar

Konuşmacılar

Dr. Rümeysa Taşdelen

Konuşmacılar

Uzman Psikolojik Danışman Handan Toprak

Konuşmacılar

Uzman Psikolojik Danışman Derya Yıldırım

Konuşmacılar

Ahu Özyurt

Moderatör

Canlı Yayın

Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center

Halaskargazi Cad. No:63 Şişli / İstanbul / Turkey