Doç. Dr. Erol Esen

Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmuştur. Aynı alandaki yüksek lisans ve doktora programını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ’in danışmanlığı altında tamamlamıştır. Çeşitli BAP ve TÜBİTAK projelerinden araştırmacı olarak yer almıştır. 2006 ila 2017 yılları arasında MEB bünyesindeki çeşitli okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. 2017 yılından bu yana Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde bireyle psikolojik danışma uygulaması, test dışı teknikler, önleyici rehberlik ve psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, cinsel sağlık eğitimi, manevi danışmanlık ve psikolojik testler derslerinin yanı sıra lisans üstü düzeyde eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği dersini yürütmektedir.