Dr. Gökhan Yıldırımkaya

UNFPA TR, Üreme Sağlığı ve Nüfus Dinamikleri Programları Koordinatörü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Lisansüstü Eğitim Programı, ATAUM Avrupa Birliği Temel Eğitim Programını tamamladı. Çeşitli düzeylerde Sağlık Bakanlığı’nda SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalıştı, SSK Sağlık ve Maluliyet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı yürüttü. Değişik zamanlarda üniversitelerde ve sertifika programlarında farklı konularda konuk uzman olarak görev yaptı. Başlıca çalışma ve ilgi alanları; Üreme Sağlığı, Sağlık Harcamaları, Sağlık İşletmeciliği, Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Sağlık Lojistiği.
2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nda çalışmaktadır. Halen UNFPA Türkiye Üreme Sağlığı ile Nüfus ve Kalkınma Programları Koordinatörlüklerini yürütmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, SHCEK, Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok kamu kurumu, üniversite ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte ana sağlığı, üreme sağlığı, cinsel sağlık, gençlik üreme sağlığı, mevsimlik tarım işçileri, kırsalda kadın, insani yardım ve HIV/AIDS ile ilgili program ve projeleri yürütüyor.