Dr. Rümeysa Taşdelen

2009 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, psikiyatri uzmanlık eğitimini 2011-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlamıştır. 2017 yılında 1 yıl süreyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kapalı psikoz servisinde çalışmış, ardından atandığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde halen uzman doktor olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamayarak cinsel terapist, TPD Bilişsel Terapi Eğitimi ve süpervizyonlarını tamamlayarak BDT uygulayıcısı ünvanını almıştır. Halen CETAD ve TPD İstanbul şube yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Kadın ruh sağlığı, travma terapileri ve cinsel terapiyle ilgilenmektedir.